a

Danube Safety Net

Проект Danube Safety Net – част от промоционалната кампания на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Партньорите по проект Danube Safety Net взеха участие в промоционална кампания на Управляващия орган на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Медийната инициатива, която стартира през месец януари 2024 г., демонстрира как проектите, изпълнени по различните приоритетни оси  на програмата, допринасят за подобряване на условията на живот на общността в трансграничния регион.

В първия епизод на кампанията, проект Danube Safety Net е представен като един от двата проекта, изпълнени по Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, които подпомагат транспорта и безопасността по р. Дунав.

Видеото може да бъде открито тук

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood