a

Danube Safety Net

В гр. Гюргево се проведе Среща на експертите и на заинтересованите страни по проект Danube Safety Net

На 13 ноември, 2019 г. Румънската морска администрация – партньор по проект Danube Safety Net, проведе среща със заинтересованите лица, ангажирани в предприемането на действия в бедствени ситуации по р. Дунав. В рамките на събитието, двата партньора представиха резултатите от изготвените от РМА и ИАМА предварителни проучвания и събирани данни за бизнес процесите и съществуващите комуникационни канали между двете партниращи си институции. Освен представители напартньорите, в срещата участваха още представители на Инспектората за извънредни ситуации, Гранична полиция и Речна администрация за долния Дунав на Румъния.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood