a

Danube Safety Net

В гр. Русе се проведе среща с експертите и заинтересованите страни на тема: „Традиции и иновации в дейностите по търсене и спасяване на р. Дунав“, организирана по проект Danube Safety Net

На 8 октомври, 2019 г. Изпълнителна агенция „Морска администрация” проведе среща с експертите и заинтересованите страни на тема „Традиции и иновации в дейностите по търсене и спасяване на р. Дунав“. Събитието се организирана по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, код на проекта ROBG-522, изпълняван съвместно от българската и румънската морски администрации.

По време на срещата, в която участваха освен представители на двата партньора, на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” и на регионалните дирекции  „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Гранична полиция”, бяха представени заложените в проекта мерки за подобряване на реакцията при бедствени ситуации на река и бяха обсъдени възможностите за съвместни действия.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood