a

Danube Safety Net

Откриваща среща по проект Danube Safety Net

На 24 октомври, 2018 г. в гр. Гюргево, Румъния Изпълнителна агенция „Морска администрация” заедно с Румънската морска администрация проведоха откриваща среща по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net, код на проекта: ROBG-522.

По време на събитието двата партньора се запознаха с целите и предстоящата работа по конкретните дейности. Екипите обсъдиха административните и финансови въпроси и поставиха конкретни задачи за постигане на очакваните резултати.

В изпълнение на подписаното от двете администрации Споразумение за партньорство за проект Danube Safety Net, беше основан Съвместен управителен комитет (Joint Steering Committee), който има за цел да следи за напредъка при изпълнението на проекта и да разрешава възникнали в процеса на изпълнение на проекта проблеми.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood