a

Danube Safety Net

Среща на експертите и заинтересованите страни на тема „Традиции и иновации в дейностите по търсене и спасяване на р. Дунав“ 08.10.2019 г., гр. Русе

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

България и Румъния обсъждат безопасността по Дунав в Русе | | 09.10.2019 00:00 | Утро | стр. 5 |
Среща, посветена на традициите и новостите в спасителните дейности по река Дунав, провеждат днес в Русе Изпълнителна агенция „Морска администрация „, аналогичната румънска държавна структура и други институции и организации с отношение към безопасността по реката във всичките й измерения.
Срещата е част от проект на същата тема, изпълняван съвместно от българската и румънската морски ад министраци и. Ще бъдат представени мерки за подобряване на реакцията при бедствени ситуации по реката на двете отговорни институции и заедно с представители на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав „, регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Гранична полиция“. Също така ще бъдат обсъдени възможностите за взаимодействие и съвместни дейности по търсене и спасяване на река Дунав.

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Авариите по Дунав заради заседнали кораби | | 09.10.2019 00:00 | Телеграф | стр. 4 |
Жанета ЙОРДАНОВА Близо 60 процента от аварийните ситуации в българо-румънски участък на Дунав са свързани със засядане на кораби. Това съобщи в Русе главният секретар на ИА „Морска администрация “ Петър Киров, който е и ръководител от наша страна на българо-румънски европроект за повишаване на транспортната безопасност с общия участък на реката. През последната година е имало около 50 аварийни ситуации. Освен засядане в критичните участъци, предизвикано най-вече от неспазване на правилата за газене на корабите, е реагирано и при замърсяване на водите. Не е имало пожари, потъване на плавателни съдове, паднали хора зад борда, но такива инциденти са регистрирани в предишни години. По проекта ще бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Тези системи ще _ се координират действията на всички институции в спасителните дейности – ГД „Гранична полиция“, „Пожарна безопасност и защита на населението“ и други, поясни Костов. Удълбочаването на плавателния път в българския участък на река Дунав е приключено, съобщиха от Агенцията за проучване и поддържане на реката.

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Около 60 процента от аварийните случаи в българо-румънския участък на … | | 08.10.2019 14:28 | www.novini247.com | Новини |
Близо 60% от аварийните случаи по река Дунав са свързани със засядане на кораби. Около 60 процента от аварийните случаи в българо-румънския участък на река Дунав през последните 10 години са свързани със засядане на кораби. Те най-често се дължат на неспазване на правилата, от страна на капитаните, с газенето на плавателните средства. Това съобщи в Русе главният секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация “ Петър Киров. По думите му други над 30 процента от аварийните случаи са за замърсяване на реката – основно с трюмни води. Малък процент е свързан с пожари на плавателни съдове и паднали хора зад борда. Киров обясни, че през последната година е имало около 50 случая на аварийни ситуации. Основно те са за засядане на кораби и за замърсяване на Дунав. В крайдунавския град днес се състоя среща между български и румънски институции по проект, насочен към повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Той е на стойност 5,7 млн. евро и се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 година“. Киров, който е ръководител от българска страна на проекта, обясни, че се предвижда да бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Те ще помагат за координацията на всички институции в спасителните дейности. Центровете ще бъдат разположени в Русе и в Лом, а от румънска страна – в Турну Мъгуреле. Предвижда се закупуването и на две нови несамоходни баржи. Те ще имат оборудване за аварийно-спасителна дейност – за борба с пожари, с разливи, ще има и помпи с висок дебит, предназначени за изпомпване на водата след пробив на корпус на плавателен съд. Двете баржи ще бъдат разположени в Русе и в Лом. Цената им ще е малко повече от 1 млн. евро. Предвижда се те да бъдат доставени в края на 2020 г. или в началото на 2021 година. Партньори по проекта са изпълнителна агенция „Морска администрация „, която е водещ партньор, и Румънската морска администрация . Източник: novini.bg

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

АКЦЕНТИ: Близо 60% от аварийните случаи по река Дунав са свързани със засядане на кораби
| | 08.10.2019 14:21 | www.novini.bg | Новини |
Около 60 процента от аварийните случаи в българо-румънския участък на река Дунав през последните 10 години са свързани със засядане на кораби. Те най-често се дължат на неспазване на правилата, от страна на капитаните, с газенето на плавателните средства. Това съобщи в Русе главният секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация “ Петър Киров. По думите му други над 30 процента от аварийните случаи са за замърсяване на реката – основно с трюмни води. Малък процент е свързан с пожари на плавателни съдове и паднали хора зад борда. Киров обясни, че през последната година е имало около 50 случая на аварийни ситуации. Основно те са за засядане на кораби и за замърсяване на Дунав. В крайдунавския град днес се състоя среща между български и румънски институции по проект, насочен към повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Той е на стойност 5,7 млн. евро и се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 година“. Киров, който е ръководител от българска страна на проекта, обясни, че се предвижда да бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Те ще помагат за координацията на всички институции в спасителните дейности. Центровете ще бъдат разположени в Русе и в Лом, а от румънска страна – в Турну Мъгуреле. Предвижда се закупуването и на две нови несамоходни баржи. Те ще имат оборудване за аварийно-спасителна дейност – за борба с пожари, с разливи, ще има и помпи с висок дебит, предназначени за изпомпване на водата след пробив на корпус на плавателен съд. Двете баржи ще бъдат разположени в Русе и в Лом. Цената им ще е малко повече от 1 млн. евро. Предвижда се те да бъдат доставени в края на 2020 г. или в началото на 2021 година. Партньори по проекта са изпълнителна агенция „Морска администрация „, която е водещ партньор, и Румънската морска администрация .

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Около 60 процента от аварийните случаи по река Дунав са свързани със засядане на кораби | | 08.10.2019 14:20 | www.bta.bg | Новини |
BOBSTH 14:21:31 08-10-2019 RM1418BO.022 Русе – река Дунав – безопасност Около 60 процента от аварийните случаи по река Дунав са свързани със засядане на кораби Русе, 8 октомври /Мартин Пенев, БТА/ Около 60 процента от аварийните случаи в българо-румънския участък на река Дунав през последните 10 години са свързани със засядане на кораби. Те най-често се дължат на неспазване на правилата, от страна на капитаните, с газенето на плавателните средства. Това съобщи в Русе главният секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация “ Петър Киров. По думите му други над 30 процента от аварийните случаи са за замърсяване на реката – основно с трюмни води. Малък процент е свързан с пожари на плавателни съдове и паднали хора зад борда. Киров обясни, че през последната година е имало около 50 случая на аварийни ситуации. Основно те са за засядане на кораби и за замърсяване на Дунав. В крайдунавския град днес се състоя среща между български и румънски институции по проект, насочен към повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Той е на стойност 5,7 млн. евро и се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 година“. Киров, който е ръководител от българска страна на проекта, обясни, че се предвижда да бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Те ще помагат за координацията на всички институции в спасителните дейности. Центровете ще бъдат разположени в Русе и в Лом, а от румънска страна – в Турну Мъгуреле. Предвижда се закупуването и на две нови несамоходни баржи. Те ще имат оборудване за аварийно-спасителна дейност – за борба с пожари, с разливи, ще има и помпи с висок дебит, предназначени за изпомпване на водата след пробив на корпус на плавателен съд. Двете баржи ще бъдат разположени в Русе и в Лом. Цената им ще е малко повече от 1 млн. евро. Предвижда се те да бъдат доставени в края на 2020 г. или в началото на 2021 година. Партньори по проекта са изпълнителна агенция „Морска администрация „, която е водещ партньор, и Румънската морска администрация . /РУМ/

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Близо 60% от аварийните случаи по река Дунав са свързани със засядане на кораби | | 08.10.2019 14:21 | www.novini.bg | Новини |
Около 60 процента от аварийните случаи в българо-румънския участък на река Дунав през последните 10 години са свързани със засядане на кораби. Те най-често се дължат на неспазване на правилата, от страна на капитаните, с газенето на плавателните средства. Това съобщи в Русе главният секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация “ Петър Киров. По думите му други над 30 процента от аварийните случаи са за замърсяване на реката – основно с трюмни води. Малък процент е свързан с пожари на плавателни съдове и паднали хора зад борда. Киров обясни, че през последната година е имало около 50 случая на аварийни ситуации. Основно те са за засядане на кораби и за замърсяване на Дунав. В крайдунавския град днес се състоя среща между български и румънски институции по проект, насочен към повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Той е на стойност 5,7 млн. евро и се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 година“. Киров, който е ръководител от българска страна на проекта, обясни, че се предвижда да бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Те ще помагат за координацията на всички институции в спасителните дейности. Центровете ще бъдат разположени в Русе и в Лом, а от румънска страна – в Турну Мъгуреле. Предвижда се закупуването и на две нови несамоходни баржи. Те ще имат оборудване за аварийно-спасителна дейност – за борба с пожари, с разливи, ще има и помпи с висок дебит, предназначени за изпомпване на водата след пробив на корпус на плавателен съд. Двете баржи ще бъдат разположени в Русе и в Лом. Цената им ще е малко повече от 1 млн. евро. Предвижда се те да бъдат доставени в края на 2020 г. или в началото на 2021 година. Партньори по проекта са изпълнителна агенция „Морска администрация „, която е водещ партньор, и Румънската морска администрация .

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Около 60 процента от аварийните случаи по река Дунав са свързани със засядане на кораби | | 08.10.2019 14:20 | www.bta.bg | Новини |
BOBSTH 14:21:31 08-10-2019 RM1418BO.022 Русе – река Дунав – безопасност Около 60 процента от аварийните случаи по река Дунав са свързани със засядане на кораби Русе, 8 октомври /Мартин Пенев, БТА/ Около 60 процента от аварийните случаи в българо-румънския участък на река Дунав през последните 10 години са свързани със засядане на кораби. Те най-често се дължат на неспазване на правилата, от страна на капитаните, с газенето на плавателните средства. Това съобщи в Русе главният секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация “ Петър Киров. По думите му други над 30 процента от аварийните случаи са за замърсяване на реката – основно с трюмни води. Малък процент е свързан с пожари на плавателни съдове и паднали хора зад борда. Киров обясни, че през последната година е имало около 50 случая на аварийни ситуации. Основно те са за засядане на кораби и за замърсяване на Дунав. В крайдунавския град днес се състоя среща между български и румънски институции по проект, насочен към повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Той е на стойност 5,7 млн. евро и се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 година“. Киров, който е ръководител от българска страна на проекта, обясни, че се предвижда да бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Те ще помагат за координацията на всички институции в спасителните дейности. Центровете ще бъдат разположени в Русе и в Лом, а от румънска страна – в Турну Мъгуреле. Предвижда се закупуването и на две нови несамоходни баржи. Те ще имат оборудване за аварийно-спасителна дейност – за борба с пожари, с разливи, ще има и помпи с висок дебит, предназначени за изпомпване на водата след пробив на корпус на плавателен съд. Двете баржи ще бъдат разположени в Русе и в Лом. Цената им ще е малко повече от 1 млн. евро. Предвижда се те да бъдат доставени в края на 2020 г. или в началото на 2021 година. Партньори по проекта са изпълнителна агенция „Морска администрация „, която е водещ партньор, и Румънската морска администрация . /РУМ/

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

60% от аварийните ситуации по Дунав са свързани със засядане на кораби | | 08.10.2019 14:12 | www.monitor.bg | Новини |
Снимка: Жанета Йорданова Петър Киров Близо 60 на сто от аварийните ситуации в българо-румънски участък на Дунав са свързани със засядане на кораби. Това съобщи в Русе главният секретар на ИА „Морска администрация “ Петър Киров, който е и ръководител от наша страна на българо-румънски европроект за повишаване на транспортната безопасност с общия участък на реката. През последната година е имало около 50 аварийни ситуации. Освен засядане в критичните участъци, предизвикано най-вече от неспазване на правилата за газене на корабите, е реагирано и при замърсяване на водите. Не е имало пожари, потъване на плавателни съдове, паднали хора зад борда, но такива инциденти са регистрирани в предишни години. По проекта ще бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Тези системи ще се координират действията на всички институции в спасителните дейности – ГД „Гранична полиция“, „Пожарна безопасност и защита на населението“ и други, поясни Костов. Ще бъде закупена специализирана техника, която ще се разположи на нашия бряг в Русе и Лом, а на румънския – в Турну Мъгуреле. От българска страна се предвижда до края на 2020 г. снабдяването с две нови несамоходни баржи с оборудване за аварийно-спасителни дейности на обща стойност 1 млн. евро. „С реализирането на проекта ще се намали времето за реакция при аварийни ситуации и ще се подобри взаимодействието между всички участници в спасителните действия“, обясни главният секретар. На състоялата се днес в Русе българо-румънска среща са били обсъдени възможностите за взаимодействие с цел повишаване на транспортната безопасност по Дунав. Проектът Danube Safety Net се изпълнява от морските администрации на България и Румъния и е на обща стойност 5 699 612 евро. Продължителността му е 36 месеца.

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Обсъждат транспортната безопасност по р. Дунав в Русе | | 08.10.2019 01:22 | www.ruse-news.com | Новини |
Транспортната безопасност по р. Дунав ще бъде темата на експертна среща между представители на България и Румъния, която ще се проведе днес в Русе. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Морска администрация ”. Срещата е част от проекта „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, изпълняван съвместно от българската и румънската морски администрации. На нея ще бъдат представени заложените в проекта мерки за подобряване на реакцията при бедствени ситуации на река на двете отговорни институции и заедно с представители на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав ”, регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Гранична полиция”. Също така ще бъдат обсъдени възможностите за взаимодействие и съвместни дейности по търсене и спасяване на р. Дунав.

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Дискутират реакции при спасяване от двете страни на Дунав | | 08.10.2019 07:45 | www.arenamedia.net | Новини |
Подобряване на реакцията при бедствени ситуации от двете страни на река Дунав, както и възможностите за взаимодействие и съвместни дейности по търсене и спасяване на реката ще бъдат обсъдени днес в Русе. Събитието, което ще се проведе днес е част от проекта „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net, изпълняван съвместно от българската и румънската морски администрации. Срещата е между представители на Изпълнителна агенция „Морска администрация ”, техните румънски колеги и заинтересованите страни. Ще участват и представители на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав ”, регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Гранична полиция“. АРЕНА

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

България и Румъния обсъждат транспортната безопасност по р. Дунав в Русе | | 08.10.2019 09:24 | www.bulbox.net | Новини |
„Традиции и иновации в дейностите по търсене и спасяване на р. Дунав“ е темата на експертната среща между представители на Изпълнителна агенция „Морска администрация ”, техните румънски колеги и заинтересованите страни. Събитието, което ще се проведе утре (8.10.2019 г.) в Русе е част от проекта „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени […] Материалът България и Румъния обсъждат транспортната безопасност по р. Дунав в Русе

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

60% от аварийните ситуации по Дунав са свързани със засядане на кораби | | 08.10.2019 14:12 | www.monitor.bg | Новини |
Снимка: Жанета Йорданова Петър Киров Близо 60 на сто от аварийните ситуации в българо-румънски участък на Дунав са свързани със засядане на кораби. Това съобщи в Русе главният секретар на ИА „Морска администрация “ Петър Киров, който е и ръководител от наша страна на българо-румънски европроект за повишаване на транспортната безопасност с общия участък на реката. През последната година е имало около 50 аварийни ситуации. Освен засядане в критичните участъци, предизвикано най-вече от неспазване на правилата за газене на корабите, е реагирано и при замърсяване на водите. Не е имало пожари, потъване на плавателни съдове, паднали хора зад борда, но такива инциденти са регистрирани в предишни години. По проекта ще бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Тези системи ще се координират действията на всички институции в спасителните дейности – ГД „Гранична полиция“, „Пожарна безопасност и защита на населението“ и други, поясни Костов. Ще бъде закупена специализирана техника, която ще се разположи на нашия бряг в Русе и Лом, а на румънския – в Турну Мъгуреле. От българска страна се предвижда до края на 2020 г. снабдяването с две нови несамоходни баржи с оборудване за аварийно-спасителни дейности на обща стойност 1 млн. евро. „С реализирането на проекта ще се намали времето за реакция при аварийни ситуации и ще се подобри взаимодействието между всички участници в спасителните действия“, обясни главният секретар. На състоялата се днес в Русе българо-румънска среща са били обсъдени възможностите за взаимодействие с цел повишаване на транспортната безопасност по Дунав. Проектът Danube Safety Net се изпълнява от морските администрации на България и Румъния и е на обща стойност 5 699 612 евро. Продължителността му е 36 месеца.

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Заседнали кораби – най-честите аварии в Дунав | | 08.10.2019 15:02 | www.bulnews.bg | Новини |
Около 60 процента от аварийните случаи в българо-румънския участък на река Дунав през последните 10 години са свързани със засядане на кораби. Те най-често се дължат на неспазване на правилата, от страна на капитаните, с газенето на плавателните средства. Това съобщи в Русе главният секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация “ Петър Киров. По думите му други над 30 процента от аварийните случаи са за замърсяване на реката – основно с трюмни води. Малък процент е свързан с пожари на плавателни съдове и паднали хора зад борда. Киров обясни, че през последната година е имало около 50 случая на аварийни ситуации. Основно те са за засядане на кораби и за замърсяване на Дунав. В крайдунавския град днес се състоя среща между български и румънски институции по проект, насочен към повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Той е на стойност 5.7 милиона евро и се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 година“. Киров, който е ръководител от българска страна на проекта, обясни, че се предвижда да бъдат изградени системи за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Те ще помагат за координацията на всички институции в спасителните дейности. Центровете ще бъдат разположени в Русе и в Лом, а от румънска страна – в Турну Мъгуреле. Предвижда се закупуването и на две нови несамоходни баржи. Те ще имат оборудване за аварийно-спасителна дейност – за борба с пожари, с разливи, ще има и помпи с висок дебит, предназначени за изпомпване на водата след пробив на корпус на плавателен съд. Двете баржи ще бъдат разположени в Русе и в Лом. Цената им ще е малко повече от 1 милион евро. Предвижда се те да бъдат доставени в края на 2020 или в началото на 2021 година. Партньори по проекта са изпълнителна агенция „Морска администрация „, и Румънската морска администрация .

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Създават българо-румънска система за бедстващи кораби и хора по Дунав | | 08.10.2019 16:41 | www.news.bnt.bg | Новини |
За последната една година в българския участък на Дунав е имало около 50 аварийни ситуации. В близо 60 на сто от случаите това са засядания на плавателни съдове и незаконно замърсяване на водите. Петър Киров, главен секретар на ИА „Морска администрация „: Имали сме случаи, в които сме получавали сигнали за бедстващи моряци, обръщали сме се за съдействие към Гранична полиция, благодарение на техните сили и средства сме успявали да реагираме навреме. Системата, за която говоря, ще подпомага координацията на всички участници в аварийно-спасителните дейности – и Главна дирекция пожарна безопасност, 55-ти инженерен полк гр. Белене“.Предвижда се да бъдат изградени аварийно-спасителни центрове в Русе и Лом от българска страна и в Турну Мъгуреле – от румънска. Лауренциу Занфирд, ръководител на проекта от Румъния: Ние ще изработим общ план за действия, като крайната цел е незабавни действия от екипите на двете държави.Екипите ще имат готовност да спасяват при нужда и пътнически кораби. За целта в края на следващата година ще бъдат купени две несамоходни баржи с оборудване за реакции при пожари, наводнения и разливи по реката.

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН
09 октомври 2019 г.

Авариен център за спешни случаи по реката правят в Русе | | 08.10.2019 18:27 | www.arenamedia.net | Новини |
Около 60 % от аварийните случаи в българо-румънския участък на река Дунав през последните 10 години са свързани със засядане на кораби. Те най-често се дължат на неспазване на правилата, от страна на капитаните, с газенето на плавателните средства. Това съобщи в Русе главният секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация “ Петър Киров. Други над 30 % от аварийните случаи са свързани със замърсяване на реката – основно с трюмни води. Малък процент е свързан с пожари на плавателни съдове и паднали хора зад борда. Русе бе домакин на среща между български и румънски институции по проект, насочен към повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Той е на стойност 5,7 млн. евро и се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 година“. Киров обясни, че се предвижда да бъдат изградени центрове за управление на аварийните случаи в общия участък на Дунав. Те ще помагат за координацията на всички институции в спасителните дейности. Центровете ще бъдат разположени в Русе и в Лом, а от румънска страна – в Турну Мъгуреле. Предвижда се закупуването и на две нови несамоходни баржи. Те ще имат оборудване за аварийно-спасителна дейност – за борба с пожари, с разливи, ще има и помпи с висок дебит, предназначени за изпомпване на водата след пробив на корпус на плавателен съд. Двете баржи ще бъдат разположени в Русе и в Лом. Цената им ще е малко повече от 1 млн. евро. Предвижда се те да бъдат доставени в края на 2020 г. или в началото на 2021 година. Партньори по проекта са изпълнителна агенция „Морска администрация „, която е водещ партньор, и Румънската морска администрация . АРЕНА

Повече

 

МЕДИЯ БЮЛЕТИН

10 Октомври 2019 г.

ВОДЕН ТРАНСПОРТ

Авариен център в Русе ще спасява бедстващи по Дунава | | 10.10.2019 00:00 | Бряг | стр. 1;2 |
Ще Вади заседнали кораби, ще евакуира хора и ще разполага с техника за борба с разливи
България и Румъния предвиждат изграждането на три аварийно-спасителни центрове в Русе, Лом и Турну Мъгуреле, които ще бъдат свързани помежду си и координирано ще реагират при бедствия в българо-румънския участък. По този начин двете страни ще подобряват заедно транспортната безопасност по река Дунав. Само за миналата година критичните ситуации с хора и плавателни съдове са били над 50. Това стана ясно на вчерашната среща на експерти по проекта „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Ду-нав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“.
Системите за аварийно-спасителна дейност от двете страни на река Дунав ще съкратят времето за реакция при бедствена обстановка. Сега сигналите се подават на тел.112, откъдето се препращат към различни институции.
„Имали сме случаи, в които сме получавали сигнали за бедстващи моряци, обръщали сме се за съдействие при получаване на сигналите към ГД Гранична полиция, и благодарение на техните сили и средства сме успявали да реагираме навреме. Системата, за която говоря, тя ще подпомага координацията на всички участници в аварийно-спасителната дейност“, коментира Петър иров, гл.секре-тар на ИА „Морска администрация „.
„Ще бъде изграден и единен IT инструмент, еднакъв за двете страни, през който ще се взаимодейства и ще се получава точна информация за ситуацията. В Румъния, както и при вас, най-честите аварийни ситуации са засяданията и замърсяванията на реката“, сподели Лау-ренциу Занфир от дирекция „Сигурност и безопасност на корабоплаването“ в Румъния.
Според данните от направените анализи 58 % от инцидентите са свързани именно със засядания на кораби поради неспазване на изискванията от страна на капитаните.
Системата се използва и при бедствия с пътнически кораби, които правят круизи по Дунава. „Ще има и топографски данни за бреговата ивица, така че да можем да разполагаме сили и средства и при нужда на масова евакуация, да кажем при авария с пътнически кораб , да можем да извеждаме безопасно пътниците на брега“, каза още Петър иров.
Центровете ще бъдат оборудвани и с нови несамоходни баржи, които ще разполагат с техника за борба с пожари и разливи. Плавателните съдове ще бъдат с подсилени корпуси заради ледохода по реката. Очаква се те да бъдат доставени в края на 2020 г. Общата стойност на проекта е малко над 6 млн.евро.

Повече

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood