a

Danube Safety Net

Участие на баржа DSN-R в учение на терен, организирано от БУЛМАРКЕТ ГРУП

На 30 август 2023 г. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ взе участие в учение на терен, организирано от БУЛМАРКЕТ ГРУП, като част от ежегодната програма за обучение и подобряване на безопасността при работа с опасни товари. Една от доставените в рамките на проект Danube Safety Net баржи – баржа DSN-R, беше включена в учението , като част от техниката, използвана в разиграния сценарий – инцидент при маневра на товарен кораб, при който изтича бензин и последва пожар в акваторията на Пристанище „Булмаркет -Русе“.

Кадри от учението са заснети и публикувани на уебсайта на Новинарска агенция „Русе Медиа“:

Видео от учението е достъпно също и на YouTube каналът на новинарската агенция

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood