a

Contacte

Partener Principal

Agenția Executiva „Administrația Maritimă”

Manager de proiect

Dl. Rumen Nikolov
Director general
DG „Activitate de căutare și salvare”, Agenției Executive „Administrația Maritimă”

Coordonator proiect

Dna. Krasiyana Nikolaeva
Șef divizia „Proiecte”,
Direcția Generală „Activități de căutare și salvare”, Agenția Executiva „Administrația Maritimă”

Expert financiar

Dna. Elena Nikolova
Expert Șefîncadrul Direcției „Servicii Administrative, Juridice, Financiareși Economice”

Expert publicitate

Dna. Silviya Diyanova – Georgieva
Expert șef în cadrul diviziei„Proiecte” Unit,
Direcția Generală „Activități de căutare și salvare”, Agenția Executiva „Administrația Maritimă”

IT expert

Dl. Pavlin Marchevski
Expert șefîn cadrul Direcției „Supraveghere fluviu - Ruse”,
Agenția Executiva „Administrația Maritimă”

Partener proiect

Autoritatea Navală Română

Coordonator Proiect

Dl. Laurențiu Zanfir
Director DirecțiaInspecții Securitate Navalăși Personal Navigant
Autoritatea Navală Română

Manager Financiar

Dna. Gilda Ursache
Șef Birou Contabilitate
Autoritatea Navală Română

Expert Tehnic

Dl. Mihai Frățilă
Expert Tehnic Fonduri Europene
Autoritatea Navală Română

Expert Publicitate

Dna. Lacrima Horneț
Inspector - Birou Afaceri Europene șiRelațiiInternaționale
Autoritatea Navală Română

IT Expert

Dl. Gabriel Bălan
Șef Birou IT
Autoritatea Navală Română

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood