Autoritatea Navală Română

Autoritatea Navală Română (ANR)

este autoritatea executivă specializată din subordinea Ministerului Transporturilor, îndeplinind rolul autorității de stat cu scopul de a asigura siguranța navigației și securitatea navelor.

Autoritatea Navală Română este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, situată în incinta Portului Constanța, înființată prin fuziunea Inspectoratului Navigației Civile – I.N.C. cu Regia Autonomă „Registrul Naval Român”. Ca urmare a fuziunii, ANR a preluat drepturile și obligațiile ambelor organisme, care, în consecință, au fost dizolvate.

Autoritatea Navală Română își desfășoară activitatea în teritoriu prin căpităniile de port și inspectoratele tehnice – ca organe teritoriale operative fără personalitate juridică.
Conducerea Autorității Navale Române este asigurată de Consiliul de conducere, format din 11 membri, iar președintele consiliului de conducere este directorul general al Autorității Navale Române.

Autoritatea Navală Română are
următoarele atribuții principale:

inspecția, controlul și supravegherea navigației în apele naționale navigabile și în porturile românești;

aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte (privind domeniul de activitate al ANR);

implementarea normelor, reglementărilor și convențiilor internaționale în legislația română;

controlul statului pavilionului și controlul statului portului;

coordonarea activităților de asistentă, căutare și salvare pe mare și în apele naționale navigabile precum și a acțiunilor în caz de calamități naturale și sinistru naval;

protecția apelor naționale navigabile împotriva poluării de către nave;

cercetează evenimentele și accidentele de navigație în care sunt implicate navele în apele naționale navigabile ale României

înmatricularea și evidența navelor sub pavilion român:

evidența, atestarea și brevetarea personalului navigant:

certifică și monitorizează conformitatea navelor care arborează pavilionul român și a echipamentelor navelor cu normele tehnice naționale și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte;

urmărește respectarea prevederilor Codului ISM și Codului ISPS.

Principala misiune a Autorității Navale Române

Principala misiune a Autorității Navale Române este îmbunătățirea continuă a calității serviciilor, în conformitate cu cerințele naționale și internaționale în domeniul navigației comerciale și a operațiunilor portuare, pentru a promova și dezvolta cele mai înalte standarde pentru nave, echipaje și siguranța pasagerilor, precum și protecția mediului împotriva poluării. Motto-ul nostru „Siguranță prin calitate” ilustrează viziunea ANR de a deveni lider în siguranța și securitatea transporturilor navale, printr-un nivel ridicat de calitate a serviciilor furnizate și profesionalismul personalului său.

Contact

Executive Agency „Maritime Administration”

+40241616124

Address: 900900, Incintă Port Constanța​
1​, Clădire ANR, Constanța, Romania
E-mail: rna@rna.ro​
Website: www.rna.ro

Contact
a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood