Proiectul DanubeSafety Net

Co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Este un proiect de inițiativă comună între Executive Agency “Maritime Administration” (Bulgaria) și Autoritatea Navală Română (România) care are ca scop îmbunătățireasiguranței transporturilor pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării prin îmbunătățirearăspunsuluiîn caz de urgență prin intermediul cooperării transfrontaliere.

Proiectul a fost lansat în conformitate cu principiile Strategiei EU 2020 de dezvoltare inteligentă, sustenabilăși incluzivăși ca răspuns direct la una dintreprioritățileprincipale ale Programului cu finanțare europeană INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020 pentru creștereasiguranței transportului pe căile navigabile și rutele de transport maritim.

În cursul activității lor, cele două administrații partenere au stabilit tradiții solide în cooperarea și implementarea activităților reciproce și adesea colaborează atunci când vine vorba de operațiuni de căutare și salvare și de intervenție de urgență. Ca urmare a dialogului existent și ca răspuns la obstacolele comune cu care se confruntă pe ambele părți ale fluviului Dunărea, Proiectul DanubeSafety Net va consolida competența și va oferi instrumente de creștere a capacității pentru a îmbunătăți siguranța generală a navigației în sectorul comun romano-bulgar al Dunării.

interregrobg.eu

Vizitați pagina oficială a Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020.

Interreg
23.10.2017
01
EAMA a depus o propunere de proiect în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, în cadrul celei de-a treia cereri de propuneri de proiecte, în cadrul Axei prioritare 1 „O regiune bine conectată”, Obiectiv specific 1.2: „Creșterea siguranței transportului pe căile navigabile și rutele de transport maritim”;
10.07.2018
02
Șefii Agenției Executive „Administrația Maritimă” și ai Autorității Navale Române au semnat un Acord de parteneriat pentru Proiectul DanubeSafety Net
14.09.2018
03
Un contract subsidiar între Autoritatea de Management a Programului INTERREG VA România-Bulgaria 2014-2020 și Agenția Executivă „Administrația Maritimă” a fost semnat la Călărași, România pentru proiectul „Îmbunătățirea siguranței transportului în sectorul comun bulgaro-român al Dunării prin dezvoltarea răspunsului de urgență prin cooperare transfrontalieră ”- Proiectul DanubeSafety Net, cod e-MS: ROBG-522
15.09.2018
04
Începutul proiectului Danube Safety Net
24.10.2018
05
DanubeSafety Net - Ședință de deschidere
08.10.2019
06
Reuniunea de experți în domeniul siguranței transporturilor și a părților interesate „Tradiții și inovații în activitățile de căutare și salvare pe fluviul Dunărea”, organizată în cadrul proiectului DanubeSafety Net la Ruse, Bulgaria
13.11.2019
06
Reuniunea experților și părților interesate în domeniul siguranței transportului pe Dunăre, Giurgiu, România
Interreg
a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood