Despre proiectul DanubeSafety Net

Proiectul „Îmbunătățirea siguranței transportului în sectorul comun bulgaro-român al fluviului Dunărea prin dezvoltarea răspunsului de urgență prin cooperare transfrontalieră”

Proiectul DanubeSafety Net / ROBG-522

Proiectul DanubeSafety Net a fost aprobat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia cereri de propuneri de proiecte a Programului INTERREG V-A România - Bulgaria 2014 - 2020.

Proiectul contribuie la Axa prioritară 1 „O regiune bine conectată”, Obiectiv specific 1.2: „Creșterea siguranței transportului pe căile navigabile și rutele de transport maritim” din program și este clasificat ca proiect „Hard”.

Informatii generale despre ProiectulDanubeSafety Net

DURATA

49 luni

DATA DE ÎNCEPUT

15.09.2018

DATA DE FINALIZARE

14.10.2022

PARTNERI

BUDGET

Executive Agency “Maritime Administration” (EAMA)

Partener principal

Autoritatea Navală Română (ANR)

Partener

Bugetul general al proiectului

5,699,612.87 euro

Contribuțiadin Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)

4,844,670.93 euro

Obiectivul general al proiectului DanubeSafety Net este:
Îmbunătățirea siguranțeinavigației pe fluviului Dunărea pe toată lungimea sectorului comun dintre România și Bulgaria prin următoarele măsuri:

Înființarea de centre de intervenție în caz de urgență (ERC) în România (Turnu Măgurele) și Bulgaria (Ruse și Lom);

Furnizarea și integrarea unui sistem comun de informații geografice pentru intervenții de urgență;

Furnizarea a două ambarcațiuni specializate fără autopropulsie (barje) care transportă echipamente de intervenție de urgență, care vor fi situate în porturile Ruse și Lom, pentru Agenția Executivă „Administrația Maritimă”;

Furnizarea de ambarcațiuni autopropulsate multifuncționale de mare viteza șicare vor transporta echipamente de prim ajutor, pentru Autoritatea Navală Română;

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

Acțiuni mai coordonate ale celor două instituții

Dezvoltare instrument de sprijin IT pentru schimbul de informații și coordonare, care va îmbunătăți în continuare comunicarea și sincronizarea activităților de intervenție de urgență pe Dunăre

Capacitate îmbunătățită a echipelor de salvare, timp redus de reacție în caz de calamitate și echipamente mai adecvate și mai actualizate pentru misiuni de salvare mai eficiente pe Dunăre.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood