a

Danube Safety Net

Un contract de finanțare pentru Proiectul DanubeSafety Net a fost semnat pe 14.09.2018 la Călărași

La 14 septembrie 2018 la Călărași, România, Autoritatea de Management a Programului INTERREG VA România-Bulgaria 2014-2020, Agenția Executivă „Administrația Maritimă” și Autoritatea Navală Română au semnat un contract de subvenționare pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea Siguranței transportului în întinderea comună bulgaro-română a fluviului Dunărea prin dezvoltarea răspunsului de urgență prin cooperare transfrontalieră ”- Proiectul DanubeSafety Net, cod e-MS: ROBG-522.

Data de începere a proiectului DanubeSafety Net este 15 septembrie 2018, cu o durată de 36 de luni. Proiectul va fi implementat de doi parteneri: Agenția Executivă Bulgară „Administrația Maritimă” (EAMA) – Partener principal și Autoritatea Navală Română (ANR) – Partener de proiect.

Proiectul DanubeSafety Net a fost aprobat în cadrul celei de-a treia cereri de propuneri în cadrul Programului INTERREG V-A RO-BG 2014-2020, Domeniul prioritar 1 „O regiune bine conectată”, Obiectiv specific „Creșterea siguranței transportului pe căile navigabile și rutele de transport maritim”.

Bugetul global al proiectului DanubeSafety Net este de 5 699 612,87 euro, din care 85% sunt furnizați de Fondul european de dezvoltare rurală (FEDR) și 15% sunt cofinanțări naționale.

Obiectivul principal al proiectului DanubeSafety Net este de a îmbunătăți siguranța navigației pe Dunărea pe toată lungimea tronsonului comun dintre România și Bulgaria.
Scopul formulat va fi atins prin:
– Elaborarea unui plan de acțiune comun pentru reacție în situații legate de siguranța transportului pe porțiunea comună a fluviului Dunărea;
– Înființarea de centre de intervenție în caz de urgență (ERC) în Ruse, Lom și Turnu Măgurele;
– Furnizarea, dezvoltarea și integrarea unui sistem comun de informații geografice privind siguranța transportului în Dunăre;
– Furnizarea de ambarcațiuni specializate pentru nevoile autorităților competente, responsabile de răspunsul de urgență în cazurile de accidente și dezastre legate de transportul maritim pe Dunăre.
Rezultatele așteptate de la implementarea proiectului includ o mai bună sincronizare a activităților în cazurile de accidente de navigație și dezastre pe care le pot întâmpina cele două instituții responsabile, îmbunătățirea capacității echipelor de salvare și reducerea timpului de reacție în astfel de situații.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/danubesafety/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/danubesafety/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309