a

Danube Safety Net

DanubeSafety Net – Reuniune Initiala

În data de 24 octombrie 2018, la Giurgiu, România, Agenția Executivă „Administrația Maritimă” și Autoritatea Navală Română au organizat o reuniune inițială pentru prezentarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței transportului în sectorul comun bulgaro-român al fluviului Dunărea prin dezvoltarea răspunsului de urgență prin cooperare transfrontalieră ”- Proiectul DanubeSafety Net, cod e-MS: ROBG-522.

În timpul evenimentului, au fost prezentate partenerilorobiectivele proiectului și activitățile specifice viitoare în implementarea proiectului. Cele două echipe au discutat despre implementarea administrativă și financiară și au definit sarcini concrete pentru realizarea rezultatelor așteptate.

În conformitate cu Acordul de parteneriat semnat între cele două administrații pentru Proiectul DanubeSafety Net, a fost înființat un comitet comun de coordonare. Scopul Comitetului este de a monitoriza progresul proiectului și de a rezolva problemele întâmpinate în procesul de implementare a proiectului.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood