a

Danube Safety Net

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni

 СANUNȚ
Proiect «Siguranța transportului naval pe sectorul
comun româno-bulgar al Dunării prin îmbunătățirea răspunsului în cazul situațiilor de
urgență cu ajutorul cooperării transfrontaliere»
e-MS code: ROBG-522


În luna noiembrie 2020 Partenerii Proiectului și Autoritatea de Management a Programului INTERREG V-A România-Bulgaria au semnat Addendum Nr.3 și Contractul subsidiar și de cofinanțare pentru proiectul Danube Safety Net, ROBG-522, pentru prelungirea perioadei de
implementare a proiectului cu trei luni.Prelungirea perioadei de implementare a proiectului a fost solicitată de către Parteneri în contextul izbucnirii pandemiei COVID-19 și a impactului acesteia asupra activităților obișnuite, afacerilor și proceselor economice din Romania și Bulgaria. Durata totală a proiectului este acum de 39 luni, noua dată de finalizare fiind 14.12.2021.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood